рус укр eng
  Головна О нас Продукція Контакти
Форпост - 1
Spinor
Vernada Geo
Vernada
Торсіонні поля
Бібліотека
Відео
Відгуки
Де купити

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародній університет розвитку людини "Україна"

Факультет біомедтехнологій

Звіт

За результати науково-пошукової роботи

"Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус їх користувачів та перевірка можливості його захисту за допопомогою пристрою "Spinor".

м. Київ - 2008

 

РЕФЕРАТ
 
Обсяг звіту —   10 стор., 4 ілюстрації, складений українською мовою; ключові слова: науково-технічний прогрес, техногенні впливи, електромагнітне випромінювання, мобільні телефони, торсіонні поля, аналіз крові, захисні пристрої.
В процесі виконання роботи був виявлений негативний вплив мобільних телефонів на користувачів за допомогою методу імунологічного дослідження показників крові та перевірений метод захисту користувачів шляхом використання пристроїв, котрі перетворюють ліве торсіонне поле в праве.
Результати випробовувань показали, що пристрій “Spinor” ТОВ “Спінор Інтернешнл” значно зменшує вплив торсіонної компоненти електромагнітних випромінювань мобільних телефонів на імунологічні показники крові користувачів, і його використання можна зв'язувати зі сприятливою ознакою стабілізації стану імунної системи, від котрої в значній мірі залежить захворюваність на простудно-інфекційні, алергійні   та онкологічні захворювання.
Згаданийпристрій може бути рекомендований як профілактичний засіб для усунення факторів негативного впливу торсіонної компоненти електромагнітних випромінювань мобільних телефонів на їх користувачів.
 ст.1
 
ВСТУП
 
В результаті науково-технічного прогресу зростає актуальність попередження людей про можливість небезпечних техногенних впливів на них, пов'язаних з роботою різних технічних пристроїв, конструкцією й матеріалами будинків, споруд, обраних архітектурних форм, специфікою штучного просторового середовища. Техногенні впливи, що виникають при роботі радіоелектронної апаратури, в тому числі і мобільних телефонів, мають електромагнітне випромінювання з низьким рівнем та широкою смугою частот.
У зв'язку зі зростаючою стурбованістю шкідливим впливом електромагнітних полів на здоров'я користувачів, Всесвітня Організація Охорони здоров'я у 1996 році заснувала Міжнародний Проект по вивченню впливу електромагнітних полів, з метою виявлення наслідків такого впливу. Проект був заснований у логічній відповідності з науковими діями, що відносяться до дослідження даної проблеми. У рамках створеного проекту особливий акцент робився на проведення досліджень по визначенню згубного впливу радіовипромінювання мобільних телекомунікаційних пристроїв на здоров'я людини. Короткий огляд Проекту по вивченню впливу електромагнітних полів, проведений Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я, дає уявлення про те, що на даний момент відомо про вплив радіовипромінювання на здоров'я людини і приводить рекомендації країнам-членам Всесвітньої Організації Охорони здоров'я по захисту здоров'я громадян від електромагнітних полів.
Про негативний вплив на людей мобільних телефонів йдеться в звіті вчених Європейського союзу [1]. Зроблено висновок про негативний вплив електромагнітних випромінювань на генному рівні.
 Згідно даних, отриманих з Австралійського НДІ здоров'я (Australian Health Research Institute), підтверджується негативний вплив на людину випромінювань мобільних телефонів, базових станцій мобільного зв'язку, переносних антен. Про це повідомляє австралійська газета "PC News". Наголошується, що враженими можуть бути слуховий апарат, очі та мозок.
 Позицію вчених щодо шкідливого впливу мобільних офіційно підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я. В підготовленій інститутом доповіді, як прикдад, надають дані Організації по ядерній безпеці   Фінляндії.
ст. 2
 
 Вчені визначили симптоми та фактори ризику “раку мобільних телефонів”, як тепер називають це захворювання. Серед них — безсоння, депресивні стани, підвищена збудженість, головний біль, підвищений кров'яний тиск, проблеми порушення ДНК. Згідно рекомендаціям спеціалістів, мобільний телефон повинен використовуватись тільки для термінових викликів, а дітям до 16 років та вагітним жінкам використання мобільних телефонів не бажано.
В світі існує велика кількість захисних пристроїв для усунення факторів негативного впливу електромагнітних випромінювань мобільних телефонів. Наголошується на необхідності зменшення рівня електромагнітних випромінювань в довкіллі.
Розглянемо деякі з них.
 Пристрої захисту людей від негативного впливу електромагнітних випромінювань умовно можна поділити на три групи:
·        екрануючі;
·        поглинаючі;
·        компенсаторні.
 Відомим пристроєм екрануючого типу, котрий деякий час мав успіх на ринку, є пристрій захисту людини від негативного впливу на неї електромагнітних випромінювань італійської фірми „ZUCCARY” “Safety Butterfly”, котрий закріплюється зверху на мобільному телефоні. Пристрій фірми „ZUCCARY” являє собою чотири напівкулі з немагнітного склоподібного матеріалу, виконані в єдиному технологічному процесі, причому дві напівкулі меншого діаметру. В напівкулях знаходиться 12% розчин вуглецю, а нижня частина напівкуль контактує з підставкою, в яку входять мідна та алюмінієва фольга. Як стверджують розробники, пристрій зменшує величину електромагнітних полів, випромінюваних мобільними телефонами на 15-75% в діапазоні 15-200 мГц, що приводить до думки про дієвість пристрою. Дієвість пристрою перевірялась виключно по реакції людського тіла на наявність впливу електромагнітних випромінювань. Виробники стверджують, що ці експерименти повторити неможливо і вони не несуть відповідальності за перевірку, виконану іншим способом.
Відомим пристроєм поглинаючого типу є пристрій біологічної безпеки ДАР, розроблений в Росії. Він являє собою автогенератор НВЧ (надвисоких частот), котрий генерує сигнали в противофазі зовнішньому випромінюванню, в зв‘язку з чим сумарне випромінювання наближається до нуля. Згідно з інформацією, даною розробниками, пристрій ДАР працює як фільтр в діапазоні НВЧ.
Але розробники не врахували, що мобільні телефони працюють в діапазоні 900-1800 МГц, а не в діапазоні 30-300ГГц.
ст. 3
 
Крім того, створення пристроїв інтерференційного типу являє собою складну наукову та практичну задачу, тобто створення пристроїв з подібним компенсаційним ефектом для мобільних телефонів теоретично і практично неможливо через високу вартість пристроїв.
Приймаючи до уваги наведене вище, стає ясно, що пристрої поглинаючого типу є малоефективними або зовсім не мають захисних властивостей.
Відомо, що ступінь шкоди від любих негативних впливів, в тому числі і електромагнітних, залежить від величини впливу та ступеню підсилення власних захисних   властивостей організму.
Тому, в світлі викладеного вище, найбільш реальним засобом   для захисту людини від негативного впливу на неї електромагнітного випромінювання мобільних телефонів є   пристрої компенсаторного типу.  
Принцип дії таких пристроїв будується не на спробі подавити фактор негативного впливу, а на створенні чинника, котрий сприяє посиленню власних захисних сил організму. Цього можна досягти завдяки зміні фактору негативного впливу на позитивний.
Одним з таких пристроїв є коригуючий пристрій ТОВ “Спінор Інтернешнл”, котрий має назву “Spinor” [2,3,4]. Сучасний рівень знань взаємодії торсіонних полів визначає можливість створення й застосування засобів захисту від небезпечних згаданих техногенних випромінювань на організм користувача.
Дослідження останніх років, проведені на Україні, в Росії, Франції показали, що при роботі мобільних елефонів присутня торсіонна компонента [4,5,6,7], надійний захист від якої не забезпечує жодний з відомих захисних пристроїв. Мобільні телефони генерують ліві торсіонні поля.
В [8] описані результати ряду експериментів, що проводилися під керівництвом В.П.Казначеєва протягом 40 років в інституті клінічної та експериментальної медицини СВ РАМН та Міжнародному НДІ космічної антропоекології по вивченню взаємодії фізичних, у тому числі вакуум-торсіонних, полів на біологічні об'єкти: клітини, бактерії тощо. Виявлено,що хімічна та біологічна інформація може бути перенесена  від одного біохімічного чи біологічного об'єкта до іншого з використанням спінорно-торсіонних полів. Запропонована загальна концепція взаємодії спінорно-торсіонних полів з живою речовиною.
ст. 4
 
Якщо на користувача діють ліві торсіонні поля - ефірний (вакуумний) потік обертається проти годинникової стрілки), то клітини людини), [8] починають активно розмножуватися, у той же час синтез білка та полісахаридів йде звичайним порядком. При зміні напрямку обертання ефірного (вакуумного) потоку вправо (праві торсіонні поля) проявляється наступний ефект: мітозів немає, але синтез білку в клітинах, активності їх геномів надзвичайно високі у всіх випадках.
Існують різноманітні методи для перевірки ефективності захисних пристроїв. Серед методів, котрі використовуються для перевірки ефективності захисту, можна використати метод комп‘ютерної газорозрядної візуалізації – біоелектрографії, котрий базується на ефекті Кірліан –фотографуванні в полі високої частоти та відносно високої напруги [9]. Газовий розряд виникає біля поверхні об‘єкта, котрого досліджують. Щодо людини, то в цьому випадку використовують біоелектрограми пальців обох рук, що дозволяє фіксувати зміни стану людини та її окремих органів, систем з плином часу (моніторинг стану). В правих торсіонних полях проявляється наступний ефект: мітозів немає, але синтез білку в клітинах, активності їх геномів надзвичайно високі у всіх випадках [8].
 Згаданий ефект призводить до появи свічення на  значній кількості площі біоелектрограми людини, де воно було відсутнє після користування мобільним телефоном без пристрою захисту[4].
 
МЕТОДИКА, ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
 
Мета науково-пошукової роботи:
- установити наявність впливу торсіонних випромінювань на основні показники крові користувачів мобільних телефонів за допомогою  імунологічних досліджень крові і визначити можливість відновлення змінених показників шляхом застосування пристрою “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл” (Україна).
ст. 5
 
Програма й методика випробовувань.
Робота виконувалась в навчально-науковій лабораторії факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини ''Україна''.
 
Методика проведення імунологічних досліджень
Імунологічний статус (15 показників клітинного та гуморального імунітету) визначались до користування пристроєм “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл” (Україна) та через 1,5 місяця після установлення на мобільні телефони згаданих пристроїв.
 В імунологічних дослідженнях крові приймали участь 35 студентів — добровольців віком 18 — 25 років, котрі користувались мобільними телефонами протягом 4 — 5 років.
Перша група була в кількості 25 студентів — добровольців, яким після забору крові на імунологічне дослідження встановили на мобільні телефони пристрої “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл”.
Друга група студентів — добровольців в кількості 10 чоловік — контрольна, яким пристрої на мобільні телефони не установлювались.
В результаті проведених досліджень практично у всіх обстежених студентів було виявлено суттєві зміни в тих чи інших імунологічних показниках, а саме, лейкоцитопенії, зменшення кількості   ВГЛ, Т і В лімфоцитів, макрофагів, збільшення циркулюючих імунних комплексів та дисглобулінемія.
Через один 1,5 місяця після встановлення захисту на мобільні телефони у 90% студентів (23 чоловік), на відміну від контрольної групи, показники імунітету в тій чи іншій мірі суттєво наблизились до нормальних значень, відмічалось збільшення ВГЛ, Т і В лімфоцитів, підвищилась функціональна активність макрофагів, нормалізація імуноглобулінів 3-х класів: Ig A, M, G. Разом з тим були визначені суб’єктивні почуття студентів – зменшилась втомлюваність протягом дня, пропадала сонливість та збільшувалась працездатність Таким чином, проведені дослідження свідчать про порушення імунного статусу у користувачів мобільних телефонів та суттєве відновлення вивчених показників при користуванні пристроями “Спінор”.
   Слід зазначити, що під час проведення досліджень інші засоби — фармацевтичні препарати-імуномодулятори та імунокорегуючі речовини будь-якого походження не застосовувались, а тому можна стверджувати, що саме захист пристрою “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл” (Україна) мав місце в проведених дослідженнях.
 ст. 6
     
 Показники ВГЛ, і Т лімфоцитів в крові студентів
 
     
Показники В лімфоцитів та лейкоцитів у в крові студентів
 
 ст.7
 
Висновки:
1.Проведені імунологічні дослідження у студентів, котрі користувались мобільними телефонами протягом 4-5 років, свідчать про порушення тих чи інших показників клітинного та гуморального імунітету.
2.В імунологічному статусі 90% студентів, які користувались пристроями  “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл” (Україна) протягом 1,5 місяця, на відміну від контрольної групи, відмічені зміни в деяких імунологічних показниках, а саме: кількість ВГЛ, В-лімфоцитів, а також функціональна активність макрофагів підвищились до нормальних значень.
3.У студентів — користувачів, котрі користувались мобільними телефонами з пристроями“Spinor” відмічено суб'єктивне покращення стану, а саме: менша втомлюваність протягом дня та сонливість, збільшення працездатності.
4.Проведені дослідження потребують подальшого продовження вивчення механізму дії торсіонного випромінювання на систему імунітету в цілому, механізму пошкоджень на молекулярному рівні.
5.Враховуючи вище відмічене, пристрої “Spinor” фірми “Спінор Інтернешнл” (Україна) можуть бути рекомендовані як профілактичний засіб для усунення факторів негативного впливу на користувачів торсіонної компоненти електромагнітних випромінювань мобільних телефонів.
 
Керівники роботи:
 
Декан факультету
біомедтехнологій
к.б.н.                                                                              О.Д.Черненко
 
Професор кафедри екології
к.т.н.                                                                               А.Р.Павленко
 ст.8
 
Література:
1. FINAL REPORT Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency ElectromagneticField Exposure Using Sensitive in vitro Methods. A project funded by the European Union under the programm Quality of Life and Management of Living Resources Key Action 4 "Environment and Health" Contract: QLK4-CT-1999-01574 Start date: 01 February 2000, End date: 31 May 2004, Acronym: REFLEX -2004.
2. Патент України №38626 А, авторів Павленка А.Р., Павленка О.А., Грицків Н.А., бюл.№4, 2001 р.
3.Патент США № 6,548,752, April 15, 2003, Inventor’s: AnatoliyR. Pavlenko, OlexanderA.Pavlenko, Systemandmethodforgeneratingarighttorsionfield.
4. ПавленкоА.Р. “Компьютер, мобильный... и здоровье? Решение проблемы” -5-е изд., перераб. и дополн. -К.: Основа, 2007-240 с.
5. Основи фізичної взаємодії: теорія та практика // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Університет “Україна”, 2008.- 460 с.
6.Акимов А.Е., Финогеев В.П. ”Экспериментальные проявления торсионных полей и торсионные технологии”.- М.: НТЦ “Информтехника”, 1996. – 68 с.
7. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. – Изд. “НТ Центр”.1993,        с.199
8. В.П Казначеєв "Свідомість та фізика", журнал Фізика свідомості і        життя, кос-мологія та астрофізика” №1, 2002р., Київ, стор.5-20.
9. Коротков К.Г. Основы ГРВ биоэлектрографии. - СпбГИТМО (ТУ), 2001, - 360 с.
10.Сознание и физический мир. Сборник статей. Выпуск 1. Межотраслевой научно-технический центр венчурных нетрадиционных  технологий. – М.: издательство агентства “Яхтсмен”,1995.
ст.9
 
Зміст
 

 
стор.
1. Реферат
1
2. Вступ
2
3.Методика, зміст та результати виконаної роботи
5
4. Висновки
8
5. Література
9

     ООО Спинор Интеренешнл 2000-2011 Головна О нас Продукція Контакти Мапа сайту

Яндекс.Метрика